Astrologi – En uddøende videnskab

Astrologi er et system, hvor man tror, at astrologiske begivenheder påvirker vores liv. Den har eksisteret i århundreder og er stadig populær i dag. Astrologisk kortlægning, også kendt som astromancy, er kunsten eller praksis at forudsige oplysninger om menneskelige anliggender ud fra positionerne af himmellegemer i forhold til Jorden på tidspunktet for deres forekomst.

Hvad er et horoskop?

Horoskopet er baseret på positionen af himmellegemer, astrologiske symboler og horoskoper. Astrologer mener, at disse bevægelser påvirker menneskers liv. Religiøs symbolik tager mange former i forskellige kulturer over hele verden og har sine rødder fra forhistorisk tid, hvor folk tilbad solguder og andre guder, som man mente styrede deres skæbne. Religiøse symbolismer er normalt fælles blandt religioner eller trosgrupper, fordi de indeholder et budskab, som de troende deler med hinanden. Det kan ske gennem handlinger som f.eks. ritualer, hvor tilhængerne genopfører det, som deres forfædre har praktiseret i årevis, eller blot ved at bære religiøse symboler, som repræsenterer den tro, de har kært. Ud over simple trossystemer og praksis findes der også astrale symboler der har astrologiske og religiøse implikationer.

Astrologi i oldtiden

I astrologien har hver planet sit eget astrale symbol, som repræsenterer det pågældende himmellegemes egenskaber. Disse symboler bruges ofte som en vejledning for astrologer i deres fortolkning af horoskoper og andre astrologiske begivenheder. Hver planet symboliseres af et dyr eller en genstand, der er forbundet med den i henhold til den gamle mytologi; deraf den almindelige tro blandt folk, der praktiserer astrologi i dag, om Rahu’s slangeagtige udseende (Rahu er repræsenteret af Ketu), mens Jupiter er repræsenteret af en ørn, fordi ørne blev anset for at være for magtfulde selv for Zeus til at kontrollere dem.